Backpacking solo in South America

Bucket list

Volunteering in Peru/Bolivia

Spanish course in Bolivia

Trekking in Patagonia

Working on my book

Advertising and promotion

Blogging and Vlogging 

EXPLORING AROUND 🙂

 

Bucket list

Dobrovoľníctvo v Peru / Bolívia

Kurz španielčiny v Bolívií

Turistika v Patagónii 

Písanie mojej knihy

Reklama a propagácia

Blogovanie a Vlogovanie

OBJAVOVANIE OKOLIA 🙂

Why do I do this?

Visting Peru in 2012 changed my life, South America has become the top destination for me and I have returned back many times. My work did not allow me to travel for more than few weeks a year so in march 2017 I asked for non-paid vacation. I was ready to quit my job in case my manager wouldn’t accept it,but fortunately for me he did.

 

Prečo to robím?

Návšteva Peru v roku 2012 zmenila môj život. Južná Amerika sa stala TOP destináciou a niekoľko krát som sa tam ešte vrátil. Moja práca mi však dovolila cestovať len pár týždňov v roku. V marci roku 2017 som požiadal o neplatené voľno. Bol som pripravený podať výpoveď, ak by to nevyšlo. Našťastie bola moja žiadosť schválená.  

Backpacking solo in South America

are you interested?

Still looking for two more cool travellers, who would like to join us for 3 weeks „ROAD TRIP“ in South America. If Patagonia is also your dream, you do like trekking, You are camping friendly person, oatmeal for breakfest is fine with you, feel free and email me to marcelfronko@gmail.com. Tris trip is scheduled for February / March 2018.

Chceš sa pridať?

Stále hľadáme dvoch pohodových ľudí – cestovateľov, ktorí by sa radi pridali na trojtýždňový  „ROAD TRIP“ v Južnej Amerike. Ak je Patagónia aj vašim snom, máte radi turistiku, nevadí  vám kempovanie, ovsená kaša na raňajky tak píšte na marcelfronko@gmail.com. Predbežný termín február/marec 2018.